Nesudėtingi pastatai

Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m.
Nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti, fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų krypčių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. Šio išsilavinimo nereikia kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio statinio (kai išlaikomi statinio matmenys ir statybos produktai) supaprastinto projekto sprendiniais; tokiu atveju valstybės tarnautojams pateikiamas ir statinio supaprastintas projektas, kurio sprendiniais pasinaudota.

Gyvenamasis namas, aukštis iki 8,5 m, plotas iki 80 m2.
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų aukštis iki 8,5 m, plotas iki 80 m2.
Šiltnamis, aukštis iki 5 m, plotas iki 80 m2.
Sodo namas, aukštis iki 8,5 m, plotas iki 80 m2.
Kiti negyvenamieji pastatai, aukštis iki 8,5 m, plotas iki 80 m2.

Neypatingi statiniai
Įvairios užtvaros aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m.(galimos ir aukštesnės)
Atraminės sienutės aukštis ≥ 0,2 m, ≤ 1 m.(galimos ir aukštesnės)

Ypatingi pastatai
Neypatingi pastatai