Projektiniai pasiūlymai - pirmoji projektavimo stadija. Jų tikslas pristatyti projektuojamo pastato, patalpų ar teritorijos architektūrines, funkcines ir kitas pagrindines idėjas.

Projektiniai pasiūlymai rengiami šiais atvėjais:
- Projektuotojo parinkimo konkursui
- Projektavimo sąlygoms rengti
- Užsakovui pageidaujant, prieš projekto rengimą
- Specialiesiams architektūros reikalavimams nustatyti
- Specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams nustatyti
- Specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti
- Ruošiama informacija visuomenei apie numatomą (visuomenei svarbių) statinių projektavimą

Pagal STR "Statinio projektavimas", projektinių pasiūlymų sudėtį nustato statytojas.

Statinio projektui ruošiami eskiziniai brėžiniai: fasadai, planai, pjūviai. Papildomai galime pateikti vizualizacijas, fotomontažus, maketus, video pristatymą. Teritorijos tvarkymo atvėju - ruošiama funkcinio zonavimo schema, automobilių statymo aikštelės, mažosios architektūros eskizai. Patalpų interjero projektiniams pasiūlymams ruošiami eskizai, planai, vizualizacijos, siūloma prietaisų ir įrenginių stilistikos kryptis.