Pagal užsakovo patvirtintą projektavimo užduotį ir užsakovo patvirtintus projektinius pasiūlymus (jei taip nurodyta projektavimo sutartyje). rengiami statinio projektas. Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektas gali būti ruošiamas vienu arba dviem etapais.
Techninis projektas ir darbo projektas ruošiamas dviem etapais pageidaujant statytojui (arba taikant viešųjų pirkimų įstatymą). Statybos leidimui gauti reikalingas tik techninis projektas. Darbo projektas yra ruošiamas pagal Techninį projektą, jame yra detalizuojami brėžiniai, jis reikalingas prieš statybos darbų atlikimą. Vienu etapu gali būti ruošiamas Techninis Darbo projektas. Architektūrinės dalies Darbo projekte nurodomos visos nišos inžinerinėms sistemoms įrengti. Langų, durų, vartų tikslūs žiniaraščiai pagal gamintojo reikalavimus. Tikslūs patalpų apdailos, grindų ir lubų žiniaraščiai. Turi būti parinkti konkretūs statybos produktai.

Jeigu projektas rengiamas dviem etapais:
+Techninis projektas atliekamas greičiau.
+Yra galimybė koreguoti tam tikrus sprendinius statybų metu.
+Darbo projekto dalį galima patikėti rengti rangovui, gavus projektuotojo sutikimą.
-Projekto ruošimas dviem etapais yra brangesnis.
-Detalizuojant techninį projektą statybos metu, neišvengiamai iškyla tikslumo problemos.
-Ilgėja statybos laikas, kol ruošiamas projektas arba sprendiniai.