Statinio projekto (naujo pastato, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto) vykdymo priežiūra privaloma ypatingiems statiniams arba saugomoje teritorijoje esantiems pastatams (visiems).
Statinio vykdymo priežiūra turi būti numatyta ir aptarta projektavimo sutartyje. Statinio vykdymo priežiūros sutartis privalo būti sudaryta ir pasirašyta iki statybos darbų pradžios.