Neypatingi pastatai

Neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams. Visi pastatai neatitinkantys ypatingų arba nesudėtingų pastatų apibrėžimų yra laikomi neypatingais pastatais.

Ypatingi pastatai
Nesudėtingi pastatai