Statinio projektavimo užduotis (toliau – Techninė užduotis) yra projekto rengimo dokumentas.
Techninė užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija). Techninė užduotis – tai Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa Projekto rengimo paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą.
Techninė užduotis yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis.
Techninę užduoti paruošia užsakovas su architektu.