Tvarkomieji paveldosaugos darbai

Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą. Specialios technologijos – pirminės ar istoriškai susiklosčiusios darbų atlikimo technologijos ar kitos technologijos, nustatytos tvarkybos darbų projekte, kuris parengtas vadovaujantis kultūros ministro patvirtintais Paveldo tvarkybos reglamentais.

Tvarkomieji statybos darbai
Kultūros paveldo objekto tvarkyba

Grįžti į sąrašą