(Statybos įstatymas) 32 straipsnis. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą, apie numatomą statinių projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. Visuomenei svarbių statinių sąrašus (nurodant statinių paskirtį), informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus tvarką nustato Aplinkos ministerija.

VISUOMENEI SVARBIŲ PASTATŲ SĄRAŠAS:

NEGYVENAMIEJI PASTATAI
- Prekybos paskirties pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1000 m2
- Paslaugų paskirties pastatai: laidojimo namai, krematoriumai
- Transporto paskirties pastatai: oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai
- Garažų paskirties pastatai: automobilių, autobusų garažai, atviros ar uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos
- Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (visi šio pogrupio pastatai, išskyrus savo šeimos reikmėms skirtas dirbtuves)
- Sandėliavimo pastatai, kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius (STR "Ypatingi stainiai")
- Gydymo paskirties pastatai: užkrečiamųjų ligų ligoninės, psichiatrinės ligoninės ir šių profilių kitos medicinos įstaigos
- Specialiosios paskirties pastatai: kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
- Keliai (gatvės): nauji ir rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose
- Geležinkelis (geležinkelio kelias): naujas ar rekonstruojamas gyvenamuosiuose rajonuose
- Oro uostų (aerodromų) statiniai: nauji oro uostai, esamų oro uostų nauji ir rekonstruojami kilimo, tūpimo, riedėjimo takai, radiolokacinės stotys

KITI STATINIAI
- Užtvankos - Dambos - Hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių pastatai
- Sporto paskirties inžineriniai statiniai: sporto aikštynai ir stadionai

GYVENAMIEJI PASTATAI
- Daugiabučiai gyvenamosios paskirties (daugiau kaip 5 aukštų) pastatai