Žemės sklypo teisinė registracija. Sklype esančių statinių teisinė registracija. Žemės sklypo ir/ar pastato bendraturčių sutikimus. Žemės sklypo planą. Topografinę nuotrauką. Projektavimo užduotį. Sąlygas vandens, nuotekų, elektros tinklų prisijungimui. Specialiuosius architektūros reikalavimus. Žemės grunto tyrimus.


Projektinius pasiūlymus. Projektą su visomis privalomosiomis dalimis: bendroji, sklypo sutvarkymo, architektūros, konstrukcijų, elektros prisijungimo, vandens ir nuotekų prisijungimo. Papildomai galime paruošti ir kitas dalis: patalpų šildymo, vandentiekio, nuotekų, vedinimo, elektros, technologijos, ryšių, žaibosaugos, automatikos, paveldo tvarkybos darbų ir kitas dalis.


Statybas leidžiantis dokumentas Jums reikalingas iki statybos darbų pradžios. Mūsų tikslas yra paruošti kokybišką projektą kurio pagrindu būtų išduotas statybas leidžiantis dokumentas. Mes pasiryžę bendradarbiauti su Jumis įgyvendinant statinio projektą iki statybos darbų pabaigos.