Gyvenamojo namo projektas

Norint suprojektuoti gyvenamąjį daugiabutį nama, mes kuo tiksliau turime žinoti:
- Į kokį rinkos segmentą bus oriantuojamasi.
- Planuojamas biudžetas arba staybinių medžiagų rūšis ir kokybės reikalavimai.


Projekto ruošimo eiga:
Prieš ruošiant gyvenamojo namo projektą, mes turime iš Jūsų gauti dokumentus reikalingus statinio projektavimui.
Kol gausite visus reikalingus dokumentus, galime pradėti ruošti projektinius pasiūlymus (eskizinį projektą). Suderinus projektinius pasiūlymus ir gavus visus dokumentus reikalingus statinio projektavimui, priklausomai nuo sutarties mes pradedame ruošti Techninį arba Techninį darbo projektą. Projektas ruošiamas projektinių pasiūlymų(eskizinio projekto) pagrindu.

Statybos leidimui gauti reikia paruošti Techninį projektą kurio sudėtis:
- Bendroji(ruošia architektas-projekto vadovas)
- Sklypo sutvarkymas (ruošia architektas)
- Architektūra (ruošia architektas)
- Konstrukcijos(ruošia inžinieriai)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (ruošia inžinieriai)
- Elektrotechnikos (ruošia inžinieriai)
Kitos papildomos dalys ruošiamos atsižvelgiant į daugiabučio gyvenamojo namo specifiką

Grįžti į sąrašą