Gyvenamojo namo apšiltinimo projektas

Statinio fasadų, stogo dangos ar apdailos keitimas, pastatų apšiltinimas priskiriamas statinio paprastojo remonto darbams.
Norint parengti pastato šiltinimo projektą, mes kuo tiksliau turime žinoti:
- Kokia energetinio naudingumo klase ruošiatės pasiekti.
- Kokio stiliaus apdaila planuojate.

Projekto ruošimo eiga:
Prieš ruošiant gyvenamojo namo projektą, mes turime iš Jūsų gauti dokumentus reikalingus statinio projektavimui.
Kol gausite visus reikalingus dokumentus, galime pradėti ruošti projektinius pasiūlymus (eskizinį projektą). Suderinus projektinius pasiūlymus ir gavus visus dokumentus reikalingus statinio projektavimui, priklausomai nuo sutarties mes pradedame ruošti Techninį arba Techninį darbo projektą. Projektas ruošiamas projektinių pasiūlymų(eskizinio projekto) pagrindu.

Rašytiniam pritarimui dažniausiai pakanka paruošti Techninį projektą kurio sudėtis:
- Bendroji(ruošia architektas-projekto vadovas)
- Sklypo sutvarkymas (ruošia architektas)
- Architektūra (ruošia architektas)

Rašytiniai pritarimai privalomi kapitaliniam remonto projektui.

Rašytiniai pritarimai privalomi paprastojo remonto projektui:
- kultūros paveldo statinyje, išskyrus kai remonto darbai atliekami pastato viduje ir nėra susiję su paveldosaugos reikalavimais.
- mieste (išskyrus sodus), saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje kai šiltinami pastatai arba įrengiant inžinerines sistemas išorėje.

Rašytiniai pritarimai paprastojo remonto aprašui privalomi mieste (išskyrus sodus), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje atliekant šiuos ypatingo ar neypatingo statinio paprastojo remonto darbus:
- Keičiant pastato fasado ar šlaitinio stogo dangą, įrengiant stoglangius.
- Pastato fasade iš gatvės pusės (paveldo objekto teritorijoje ar paveldo vietovėje - visuose fasaduose) užtaisant esamus langus, duris, kitas angas.
- Įstiklinant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato balkonus, lodžijas, terasas ir kt.
- Iš gatvės pusės (daugiabučio ar visuomeninio pastato – iš visų) keičiant pastato fasado elementus į kitokios išvaizdos ar įrengiant naujus.
- Ant (prie) daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato išorinių atitvarų montuojant įvairią įrangą, konstrukcijas.
- Įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų bendrąją inžinerinę sistemą, įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato
  (išskyrus vienbutį ir dvibutį gyvenamąjį pastatą) šildymo ir elektros bendrąsias inžinerines sistemas.

Grįžti į sąrašą