Gyvenamojo namo projektas

Norint sukurti Jūsų gyvenamąjį namą, mes kuo tiksliau turime žinoti:
- Iš ko turi susidėti Jūsų namas.
- Kokio stiliaus namų Jūs tikitės.
- Kokie yra Jūsų ar Jūsų šeimos poreikiai.
- Kaip planuojate statyti, koks numatomas biudžetas, kada planuojate pradėti gyventi naujame name.

Projekto ruošimo eiga:
Prieš ruošiant gyvenamojo namo projektą, mes turime iš Jūsų gauti dokumentus reikalingus statinio projektavimui.
Kol gausite visus reikalingus dokumentus, galime pradėti ruošti projektinius pasiūlymus (eskizinį projektą). Suderinus projektinius pasiūlymus ir gavus visus dokumentus reikalingus statinio projektavimui, priklausomai nuo sutarties mes pradedame ruošti Techninį arba Techninį darbo projektą. Projektas ruošiamas projektinių pasiūlymų(eskizinio projekto) pagrindu.

Statybos leidimui gauti dažniausiai pakanka paruošti Techninį projektą kurio sudėtis:
- Bendroji (ruošia architektas-projekto vadovas)
- Sklypo sutvarkymas (ruošia architektas)
- Architektūra (ruošia architektas)
- Konstrukcijos (ruošia inžinieriai)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (ruošia inžinieriai)
- Elektrotechnikos (ruošia inžinieriai)

Statybos darbams vykdyti reikalingas darbo projektas (vientisas dokumentas arba atskiri sprendiniai skirtingu laiku). Darbo projektą ruošia techninį projektą atlikęs architektas (arba turi būti gautas jo raštiškas sutikimas). Darbo projektas ruošiamas remiantis Techniniu projektu. Jei statybos metu nukrypstama nuo projekto, privaloma taisyti techninį projektą. Jeigu projektavimui skiriamas pakankamas terminas, rekomenduojama iš karto ruošti Techninį - Darbo projektą. Jeigu norima statybas pradėti kuo greičiau, tuomet projektas ruošiamas dviem etapais. Darbo projektas ruošiamas kol Techninis projektas tikrinamas derinančiose institucijose arba vykdant statybos darbus.

Ruošiant Darbo projektą reikalinga žinoti būsimų inžinerinių sistemų vietas. Net ir paprasto plano pastatui rekomenduojame paruošti vidaus inžinerinių sistemų dalis (šildymo-vėdinimo, vandenruošos, nuotekų, elektros instaliacijos ir kitas projekto dalis). Papildomos projekto dalys padės tiksliau numatytį statybos darbus (išvengti perdarymų), leis tiksliaiu įvertinti reikalingas lėšas statinio įrengimui.

Ruošiant projektą, architektas kuria, ne tik pastato išorę (eksterjerą), bet ir vidaus erdves, struktūrą, apšvietimą, elementus. Mes galime Jums paruošti interjero projektą, kurio pagrindinius sprendinius turėtume aptarti statinio projektavimo metu. Projektas su visomis dalimis leidžia sukurtį pilnai išbaigtą gyvenamąjį namą įgyvendinant viską tiksliai iki smulkmenų, išvengiant didesnių ar mažesnių perdarymų.

Grįžti į sąrašą