Neyvenamojo (komercinio) pastato projektas

Ruošiant negyvenamojo (komercinio) pastato projektą, mes kuo tiksliau turime žinoti:
- Kokios pagrindinės funkcijos numatomos pastate.
- Kokio stiliaus pastato Jūs tikitės.
- Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami pastato įrengimui, ryšiams, energetiniui naudingumui.
- Kaip planuojate statyti, koks numatomas biudžetas, kada planuojate baigti pastato statybas.

Projekto ruošimo eiga:
Prieš ruošiant pastato projektą, mes turime iš Jūsų gauti dokumentus reikalingus statinio projektavimui.
Kol gausite visus reikalingus dokumentus, galime pradėti ruošti projektinius pasiūlymus (eskizinį projektą). Suderinus projektinius pasiūlymus ir gavus visus dokumentus reikalingus statinio projektavimui, priklausomai nuo sutarties mes pradedame ruošti Techninį arba Techninį darbo projektą. Projektas ruošiamas projektinių pasiūlymų(eskizinio projekto) pagrindu.

Statybos leidimui gauti dažniausiai pakanka paruošti Techninį projektą kurio sudėtis:
- Bendroji (ruošia architektas-projekto vadovas)
- Sklypo sutvarkymas (ruošia architektas)
- Architektūra (ruošia architektas)
- Konstrukcijos (ruošia inžinieriai)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (ruošia inžinieriai)
- Elektrotechnikos (ruošia inžinieriai)
- Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ruošia inžinieriai)
- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas (ruošia inžinieriai)
Kitos dalys ruošiamos priklausomai nuo pastato specifikos ir reikalavimų.

Statybos darbams vykdyti reikalingas darbo projektas (vientisas dokumentas arba atskiri sprendiniai skirtingu laiku). Darbo projektą ruošia techninį projektą atlikęs architektas (arba turi būti gautas jo raštiškas sutikimas). Darbo projektas ruošiamas remiantis Techniniu projektu. Jei statybos metu nukrypstama nuo projekto, privaloma taisyti techninį projektą. Jeigu projektavimui skiriamas pakankamas terminas, rekomenduojama iš karto ruošti Techninį - Darbo projektą. Jeigu norima statybas pradėti kuo greičiau, tuomet projektas ruošiamas dviem etapais. Darbo projektas ruošiamas kol Techninis projektas tikrinamas derinančiose institucijose arba vykdant statybos darbus.

Ruošiant Darbo projektą reikalinga žinoti būsimų inžinerinių sistemų vietas. Net ir paprasto plano pastatui rekomenduojame paruošti vidaus inžinerinių sistemų dalis (šildymo-vėdinimo, vandenruošos, nuotekų, elektros instaliacijos ir kitas projekto dalis). Papildomos projekto dalys padės tiksliau numatytį statybos darbus (išvengti perdarymų), leis tiksliaiu įvertinti reikalingas lėšas statinio įrengimui.

Ruošiant projektą, architektas kuria, ne tik pastato išorę (eksterjerą), bet ir vidaus erdves, struktūrą, apšvietimą, elementus. Mes galime Jums paruošti interjero projektą, kurio pagrindinius sprendinius turėtume aptarti statinio projektavimo metu. Projektas su visomis dalimis leidžia sukurtį pilnai išbaigtą pastatą įgyvendinant viską tiksliai iki smulkmenų, išvengiant didesnių ar mažesnių perdarymų statybos eigoje.

Grįžti į sąrašą