Sklypo sutvarkymo dalis (sklypo planas)

Sklypo sutvarkymo dalis privaloma ruošiant statini statybos arba statinio rekonstrukcijos projektą. Sklypo sutvarkymo plane nurodoma būsimų pastatų vieta, teritorijos reljefo formavimas, susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.
Sklypo tvarkymo sprendiniai yra aprašomi aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijos, taip pat parengiami šie brėžiniai:
- Situacijos planas, kuriame nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų
  apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys.
- Sklypo planas, kuriame nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai,
  inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema,
  vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, pagrindiniai rodikliai, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.
- Sklypo vertikalus planas , kuriame nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis , projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai,
  privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai.
- Sklypo sutvarkymo planas, kuriame nurodoma: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios
  architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų
  sąrašas, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.
- Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas , kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių,
  tarp atskirų tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.


Plačiau:
Projekto sudėtis

Grįžti į sąrašą