Gavus visus reikiamus dokumentus iš Jūsų (sąrašas) ir pasirašius projektavimo sutartį, pradedame ruošti projektinius pasiūlymus. Paruošti projektiniai pasiūlymai teikiami Jums peržiūrėti ir pateikti pastabas. Pataisius projektinius pasiūlymus pagal pastabas, Užsakovas juos tvirtina ir pradedamas ruošti statinio projektas. Statinio projekto pagrindu gaunamas statybas leidžiantis dokumentas.

Statinio projektas susideda iš įvairių projekto dalių. Sudėtis priklauso nuo statytojo sumanymų, projektuojamo statinio specifikos, specialiųjų projektavimo sąlygų. Ruošiant pastato projekta privaloma paruošti privalomasias projekto dalis, tačiau gali būti ruošiamos ir papildomos dalys jeigu to pageidauja užsakovas. Mes galime jums paruošti visas projekto architektūrines, konstrukcines ir inžinerines dalis, taip pat galime ruošti projekta bendradarbiaujant su Jūsu parinktais specialistais.

Projekto sudedamosios dalys:
- Bendroji(privaloma visais atvėjais)
- Sklypo sutvarkymas (privaloma naujai statybai arba rekonstrucijai)
- Architektūra (privaloma visais atvėjais)
- Konstrukcijos(privaloma naujai statybai, rekonstrucijai arba kapitaliniam remontui)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (privaloma planuojant įrengti vandentiekio, nuotekų,
  lietaus drenažo tinklus, gaisrų gesinimo sistemas)
- Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (privaloma visuomeniniams pastatams)
- Elektrotechnikos (privaloma planuojant prisijungti prie elektros tinklų, taip pat gali būti
  paskirstymo, valdymo, teritorijos ir patalpų apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos dalys)
- Elektroniniai ryšiai (privaloma planuojant laidinio telefono, interneto tiklą
- Apsauginė signalizacija (privaloma specifiniams pastatams)
- Gaisrinė signalizacija (privaloma specifiniams pastatams)
- Procesų valdymas ir automatizacija (privaloma specifiniams pastatams)
- Šilumos gamyba ir tiekimas (privaloma specifiniams pastatams)
- Gaisrinė sauga (privaloma specifiniams pastatams)
- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas (privaloma urbanizuotose
  teritorijose arba vykdant sudėtingus darbus)
- Dujotiekis (projektuojama atskirai, informacija www.dujos.lt )
- Gamybos (paslaugų) technologijos (privaloma produktų gamybai arba paslaugoms teikti)

Techninio projekto pagrindu gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, parenkamas statybos rangovas, išduodamas statybos užbaigimo dokumentas.
Darbo projekto pagrindu vykdomi statybos darbai, gaminamos statybinės konstrukcijos, išduodamas statybos užbaigimo dokumentas.
Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami Techninio projekto ir Darbo projekto tikslai.