Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, rekonstruoti nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas, statybos projektas, ir prašyme nurodyti dokumentai.
Norint gauti rašytinį pritarimą kapitaliniui ar paprastam remontui, supaprastintam projektui, remonto aprašui, griovimo projektui ar aprašui, paskirties keitimo projektui punktuose nurodytiems projektams, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas, statybos projektas, ir prašyme nurodyti dokumentai.
Įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas patikrina prašymą, dokumentus, ir paskelbia duomenis "infostatyboje". Projektas tikrinamas privalomosiose institucijose. Pritarus visiems tikrinantiems subjektams per nustatyta laika išduodamas statybas leidžiantis dokumentas. Tikrinantiems subjektams pareiškus pastabas dėl projekto sprendinių, sprendiniai taisomi ir teikiami pakartotinam patikrinimui.

Gavus statybas leidžianti dokumentą užsakovas iki statybų pradžios privalo:
- Organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą.
- Organizuoti stainio projekto vykdymo priežiūra. (kai ji privaloma.
- Informuoti apie rangovo pasamdymą (kai statyba atliekama ne ūkio budu).
- Informuoti apie statybos pradžia.
- Informuoti apie kitus pagrindinių sričių vadovų pasmdymą.

Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. Baudų dydžiai